"به نام خداوند حکیم و بخشنده"

آموزش دوره Google Ads

چرا تبلیغات در گوگل ادز انجام دهیم؟!

هدفمندی بسیار بالای تبلیغات – گستردگی رسانه‌های تبلیغاتی – افزایش فروش در لحظه – نتایج قابل اندازه گیری – کنترل کامل هزینه‌ها

شبکه‌های Google Ads

Search Network (شبکه جست و جو) – Display Network (شبکه نمایشی)

رتبه تبلیغ یا Ad rank

هزینه پیشنهادی هر کلیک ( BID ) – کیفیت تبلیغ ( QUALITY SCORE ) – رقابت پذیری ( AUCTION COMPETITVENESS )

زمینه جست و جو ( SEARCH CONTEXT ) – فرمت‌های تبلیغ ( AD FORMATS )

امتیاز کیفی گوگل

نرخ کلیک مورد انتظار – مرتبط بودن تبلیغ – تجربه کارگر از صفحه فرود

کمپین چیست؟!

مجموعه‌ای از تنظیمات و محتواهای تبلیغاتی که با بودجه و هدف مشخص ایجاد شده‌اند.

اهداف کمپین :

افزایش فروش – SALES سرنخ گرفتن – LEADS بازدید وبسایت – WEBSITE TRAFFIC اگاهی از برند – BRAND AWARENESS

تنظیمات کمپین :

مکان – PLACE جمعیت‌شناختی – DEMOGRAPHIC زمان – TIME بودجه – BUDGET دستگاه – DEVICE استراژی – STRATEGI